dinsdag 27 oktober 2015

Project burgerparticipatie

In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie toegepast.

De doelstellingen van het project zijn :
  • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
  • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
  • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
  • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.
  • Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 
Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.

Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.