donderdag 15 oktober 2015

Laat uw stem horen en vul onze enquête in !

Als lokale politie vinden wij het heel belangrijk te weten hoe onze klanten, de bevolking, zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe ze onze werking inschatten.

Laat uw stem horen en vul onze enquête in !

Indien u liever een papieren versie invult, ligt deze ter beschikking aan het onthaal van het hoofdcommissariaat en de twee wijkposten.

 De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt. Er zal geen band worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal m.a.w. kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt.

Alvast bedankt voor uw reactie !