dinsdag 20 oktober 2015

Geweld tussen partners : wat moet je doen ?

Wanneer een slachtoffer en zijn naasten bij geweld of belaging tussen partners passief blijven en niet reageren, zijn er bijna systematisch zware gevolgen aan verbonden. Of men nu direct of indirect met intrafamiliaal geweld in aanraking kom -via een naaste, een patiënt of een kennis-, het is van het grootste belang zo snel mogelijk te reageren en de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.

Hoe reageren bij intrafamiliaal geweld ?

Erover praten: stilte is altijd contraproductief. De eerste noodzakelijke reactie is praten over het probleem. De gesprekspartner kan een familielid zijn, een vriend, een dokter, een gespecialiseerde vereniging, de politie.

Indien het niet mogelijk is om het huis op middellange termijn te verlaten, moeten dialoog en discussie prioriteiten zijn, ofwel met de omgeving ofwel met professionelen van relatietherapiecentra, centra voor geweldpreventie, e.d.

Bij reëel gevaar :

• Raadpleeg een dokter en vraag hem een medisch attest, het eerste officiële document om de geweldplegingen te bevestigen en, indien nodig, om klacht neer te leggen

• Vraag hulp aan een gespecialiseerd centrum

• Schrijf nuttige telefoonnummers op: politie, vluchthuizen, e.d.

• Spreek een codewoord af met een vertrouwenspersoon die snel de politie kan verwittigen in geval van nood

• Informeer uw kinderen over het gedrag dat ze moeten stellen in geval van geweld: bij een buur vluchten, de politie of een vertrouwenspersoon bellen, e.d.

• Vergemakkelijk een snel vertrek door een zak klaar te maken met geld, documenten, kledij, uw SIS-kaart en die van uw kinderen, trouwboekje, e.d.

Eens buiten gevaar :

Denk eraan uw bank te verwittigen (om zo te vermijden dat uw partner er geld afhaalt), ook uw mutualiteit, de dienst van kinderbijslag, enz.

U moet ook weten dat u klacht kunt neerleggen tegen uw partner of, op z’n minst, aan de politie vragen akte te nemen van uw verklaring waardoor er toch al een spoor overblijft, dat eventueel later nog juridisch gebruikt kan worden.

Waar kan u hulp vinden ?

Voor hulp kan u terecht op Tele-Onthaal op het nummer 106. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Meer informatie kan u vinden op de website http://www.tele-onthaal.be/nl/welkom/. In geval van nood, bel dan rechtstreeks naar 101 of 112.

In de brochure van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waarnaar wordt verwezen, staat een zeer volledige lijst van adressen van hulpverlenings- en luisterdiensten: opvangtehuizen en vluchthuizen, instanties gespecialiseerd in familiaal geweld, preventiecentra van partnergeweld, de bevoegde justitieassistenten voor de opvang van slachtoffers binnen elk parket, enz.