vrijdag 23 oktober 2015

Een wapen voor “sportschieten” ? Hoe zit het ermee ?


Welke wapens zijn toegelaten voor het sportschieten ?


Een ministeriëel besluit van 15 maart 2007 bepaalt de lijst van vuurwapens die voor het sportschieten ontworpen zijn. Voor deze wapens zijn de houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld van een voorafgaande vergunning voor de aankoop en het bezit. Toch moeten deze wapens in het Centraal Wapenregister opgenomen worden door de Dienst Wapens van de Provincie, die hiervoor dan een model 9 zal uitreiken.

Andere types van vergunningsplichtige wapens, die niet in dit ministeriëel besluit voorkomen, kunnen ook voor het sportschieten toegelaten zijn. Voor deze wapens is een klassieke vergunning tot voorhanden hebben, model 4, noodzakelijk. In een decreet van 6 juli 2007 heeft de Franse Gemeenschap een lijst gepubliceerd van alle wapentypes die zij geschikt acht om aan sportschieten te doen.

Een wapen bezitten is niet noodzakelijk

Om het sportschieten te beoefenen is het niet noodzakelijk om zelf een wapen te bezitten. Het volstaat om houder te zijn van een sportschutterslicentie. De schietstand of een collega sportschutter mogen, volgens bepaalde regels, een wapen ter beschikking stellen voor de duur van de schietsessie.

Uiteindelijk bepaalt de schietstand welke soorten wapens en munitie in die infrastructuur toegelaten zijn.

En wanneer men met sportschieten wenst te stoppen ?

Wanneer een sportschutter beslist om niet langer actief te zijn als sportschutter, moet de sportschutterslicentie aan de sportschietfederatie worden teruggestuurd.

Vanaf dan mag de schutter de wapens nog drie jaar houden zonder munitie, maar het is verboden om nog met deze wapens te schieten. Tijdens deze periode kan het sportschieten toch hervat worden, mits een aanvraag tot hernieuwing van de sportschutterslicentie.

Wenst de sportschutter definitief het sportschieten vaarwel te zeggen, dan bestaat de mogelijkheid om de wapens zonder munitie toch langer dan drie jaar te behouden. In dit geval geeft de wet de ex-schutter nog twee maanden extra om een aanvraag voor passief wapenbezit (zonder munitie) in te dienen bij de Provinciale Wapendienst.