vrijdag 16 oktober 2015

Politieraad 22-10-2015 - Agenda

De poliiteraad zal doorgaan op 22-10-2015 om 19.00 uur in het politiegebouw (Meengracht 1 te 9620 Zottegem).

De agenda :


OPENBARE ZITTING

1.  Aktename van het proces-verbaal van de verificatie (Q3 en Q4 2014 en Q1 en Q2 2015)

2.  Begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2014

3.  Begrotingswijziging Nr. 1 (gewone dienst) en Nr. 2 (buitengewone dienst) dienstjaar 2015

4.  Vaststelling van voorlopige twaalfden dienstjaar 2016

5.  Instemming inzake de ontbinding van de VZW OPAC

6.  Aankoop van 25 individuele radioposten

7.  Vacantverklaring van 1 INP van Politie (bekrachtiging)

8.  Vacantverklaring van 1 INP van Politie

9.  Vacantverklaring van 1 HINP van Politie

10. Uitbreiding van het kader CALOG met 1 niv B


GEHEIME ZITTING

11.  Pensionering van 1 Inspecteur van Politie

12.  Benoeming van 3 Inspecteurs van Politie