Pagina's

vrijdag 17 december 2021

Afsluiting Politiekrant


Vanaf heden worden hier geen berichten meer gepost.

Alle berichten komen voortaan op onze Facebookpagina.
dinsdag 23 november 2021

Verloren gelopen hond

Deze hond werd op 22/11/2021 aangetroffen in de Van Aelbrouckstraat te Zottegem omstreeks 19.30 uur.

Betreft een kleine langharige wit/bruine hond. Is niet gechipt.

Zit momenteel in ons schuthok naast het politiecommissariaat te Zottegem.
maandag 20 september 2021

 BURGERLIJK WETBOEK - belangrijke wijzigingen "eigendom"

Recent werd het Burgerlijk Wetboek aangepast om problemen te vermijden die tot een burengeschil zouden kunnen leiden.   Voortaan heeft de "buur" wat meer toegangsrechten gekregen om de naburige eigendom te betreden in welbepaalde gevallen.  Let op, er moet steeds toestemming zijn van de eigenaar om diens eigendom te betreden.  Het is dus absoluut niet zo dat buren of anderen iemands tuin zonder toestemming kunnen betreden !

De essentie van de wijzigingen behelst het recht om een zaak of dier, dat op onopzettelijke wijze op een anders eigendom is terechtgekomen, terug te krijgen of te halen.  De oude wetgeving voorzag niet in de verplichte teruggave.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van artikel 3.67 van het Burgerlijk Wetboek :

§ 1. Indien een zaak of dier op onopzettelijke wijze op een naburig onroerend goed is terechtgekomen, moet de eigenaar van dit onroerend goed ze teruggeven of toelaten dat de eigenaar van deze zaak of van dit dier ze weghaalt.
§ 2. De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om deze toegang te weigeren.

Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht op vergoeding indien hij schade heeft geleden.
§ 3. Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden. Degene die gebruik maakt van dit gedogen, kan zich noch op artikel 3.26 noch op artikel 3.59 beroepen.    


woensdag 4 augustus 2021

Hondengeleider

 Beste inwoners,

De korpsleiding en de bestuurlijke overheid van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem kwamen begin 2021 tot de conclusie dat een politiehond een meerwaarde kan betekenen binnen de stad en de gemeenten.

Net zoals andere (kleinere) steden en gemeenten, kampen ook de 3 gemeenten binnen onze politiezone, in min of meerdere mate met overlast, bv. overlast aan de stationsomgeving maar ook bv. in de diverse parken binnen de politiezone.


Met fierheid informeren wij jullie dat ons korps binnenkort een extra troef rijker is. Deze troef is een Mechelse herdershond die momenteel 12 weken oud is.

Onze diensthond dient eerst goed te socialiseren en kennis te maken met tal van prikkels, het belangrijkste onderdeel van zijn huidige levensfase.

Vanaf de leeftijd van 12 maand zal onze diensthond de opleiding genieten tot patrouillehond. Deze opleiding duurt ongeveer 420 uren.


De diensthond zal de komende maanden in het straatbeeld regelmatig zichtbaar zijn. Na het slagen voor zijn examen als patrouillehond zal de diensthond worden geĆ«valueerd. Er wordt dan bekeken of hij over de juiste vaardigheden beschikt om de opleiding van ‘actieve drughond’ aan te vatten. Na het succesvol volgen van deze tweede opleiding, zal de politiezone beschikken over een ‘dual purpose' diensthond.


Onze diensthond zal worden ingezet bij preventieve patrouilles binnen onze zone. Tevens kan hij ook worden ingezet als extra ondersteuning aan onze interventieteams, onze lokale recherchedienst, onze verkeersdienst of andere collega’s waarbij zijn aanwezigheid een meerwaarde kan betekenen. 

Bovendien kan hij worden ingezet bij doorzoekingen van gebouwen en voertuigen, met het oog op het vinden van verdovende middelen. 

Verder zullen ze vooral zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen, in het stadscentrum, op pleinen, in de stationsbuurt enz.…. 

Het doel is om preventief en ontradend te werken. De aanwezigheid van de hond en zijn geleider verhoogt de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie op straat. Laat ons evenwel duidelijk zijn, net zoals het baasje wordt de diensthond niet graag geaaid tijdens dienst.

Bij de inzet van hondengeleiders met hun hond is gebleken dat deze een gunstig effect hebben op het verloop van de acties. Hun medewerking leidde bovendien tot minder agressie naar politiemensen toe.


Indien hij slaagt wordt hij de onafscheidelijke collega van Inspecteur Jonathan Van Wijmeersch. Jonathan maakt sedert 2012 deel uit van de geĆÆntegreerde politie en werkt momenteel nog als lid van het interventieteam van ons korps.


Wij duimen alvast voor onze nieuwe collega en geleider Inspecteur Jonathan Van Wijmeersch en wensen hen heel veel succes bij het af te leggen traject.


Voor wie het wenst: jullie kunnen Jonathan ook volgen op Instagram onder het profiel K9_5429

dinsdag 27 juli 2021

Verslag van de Politieraad van 15-07-2021

 Het verslag van de Politieraad van de openbare zitting van 15-07-2021 is HIER te raadplegen.