dinsdag 19 maart 2019

Resultaten BOBactie

De politiezone Zottegem / Herzele / Sint-Lievens-Houtem hield in de nacht van 16-17 maart 2019 een grootschalige verkeerscontrole alcohol/drugs.  De politie kreeg hierbij de steun van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 3 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 3 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld.

In totaal werden 233 bestuurders gecontroleerd, waarvan 5 een positieve ademtest aflegden. 1 bestuurder leverde zijn rijbewijs in voor 15 dagen en de 4 andere bestuurders kregen een rijverbod van 6 uur.

Drie bestuurders moesten hun rijbewijs 3 uur inleveren en kregen daarbovenop een onmiddellijke inning van 179 €  omdat het resultaat van hun ademanalyse ‘A’ (Alarm) was.

Twee  bestuurders werden onderworpen aan een drugstest waarvan één positief testte op amfetamines. Het rijbewijs van die bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.    

Drie personen (passagier/bestuurder) kregen een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Er werd 1 proces-verbaal opgesteld inzake een verlopen keuring.

Elf bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing om diverse redenen (technische eisen, rijbewijs, …).

woensdag 13 maart 2019

Wegeniswerken

Periode: Van 18 maart tot en met 12 april19 tem 12/04/19
 04/19
Locatie: Kruispunt Langestraat/Godveerdegemstraat x Tweekerkenstraat
            Zottegem
 
Aard van de werken: Afsluiten voor heraanleg kruispunt met fietsvoorziening
 
Omleiding: Jasmijnstraat, Tweekerkenstraat, Kloosterstraat, Smissenhoek, Gaverland, Luiveld, Assestraat, Gentweg, Europaweg en omgekeerd

 

dinsdag 5 maart 2019

Spooroverweg Traveins 3 weken gesloten

De spooroverweg op Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove zal gesloten zijn van maandag 11 maart tot en met maandag 1 april. Infrabel zal er werken uitvoeren. De overweg wordt heraangelegd in beton, wat veel onderhoudsvriendelijker is. De werken zijn zo ingrijpend dat ook het treinverkeer wordt stilgelegd tijdens het weekend van 16 en 17 maart. Er wordt een omleiding voorzien en de omwonenden krijgen de komende dagen een pamflet met alle nodige info in de bus.  Op sociale media waren er enkele mensen die zich zorgen maakten dat deze werken en de omleiding zouden samenvallen met de werken aan de Erwetegemstraat. Maar dat is niet het geval. In die zin dat de doorgang op de Erwetegemstraat pas afgesloten wordt op 27 mei.

vrijdag 1 maart 2019

Agenda Politieraad 11-03-2019

   Politieraad 


11-03-2019
Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.
AGENDA


Openbare zitting


 1. Aktename van de verkiezingsuitslag van de politieraadsleden en de samenstelling van de politieraad
 2. Aanstelling en eedaflegging van de politieraadsleden
 3. Eedaflegging van 6 nieuwe personeelsleden
 4. Aktename van de berekening van de stemmen van het politiecollege
 5. Aktename van de berekening van het aantal stemmen van de politieraadsleden
 6. Vaststelling van het  huishoudelijk reglement van de Politieraad
 7. Vaststelling van de presentiegelden
 8. Berekening presentiegelden - Overeenkomst SSGPI
 9. Delegatie aan het politiecollege van de politieraadsbevoegdheid inzake het aanstellen en het benoemen van politiepersoneel
 10. Begroting 2019
 11. Intrekking van het politieraadsbesluit van 29 april 2010 houdende de wijziging van het personeelsbehoeftenplan
 12. Wijziging van het personeelsbehoeftenplan - Kaderuitbreiding officieren
 13. Vacantverklaring van 3 plaatsen Inspecteur van Politie
 14. Vacantverklaring van 1 plaats Officier
 15. Vacantverklaring van 1 niveau B - ICT-consulent


Geheime zitting
     NIHIL

dinsdag 12 februari 2019

Resultaten alcohol/drugscontroles


In de nacht van zaterdag 09 februari op zondag 10 februari 2019 werd een alcohol/drugscontrole op het ganse grondgebied georganiseerd. 

 
Er werden vier dispositieven ontplooid en in totaal werden 272 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed:

-          261 bestuurders bliezen SAFE

-      4 bestuurders bliezen ALARM (3u inhouding)

-          7 bestuurders bliezen POSITIEF (6u inhouding + 4 onmiddellijke intrekkingen rijbewijs)

Vier bestuurders werden aan een speekseltest onderworpen met 1 positief resultaat tot gevolg.

Verder werden er 8 processen verbaal van waarschuwing voor diverse inbreuken op de verkeerswetgeving uitgeschreven.