dinsdag 21 mei 2013

Vacantverklaring van 6 plaatsen voor het basiskader

De politieraad heeft in zitting van 30-04-2013 beslist om 6 plaatsen basiskader voor de interventiedienst vacant te verklaren.

Alle leden van de geïntegreerde politie kunnen nog via de MOBILITEITSCYCLUS 2013/02 inschrijven tot en met 24/05/2013.