dinsdag 21 mei 2013

Gemotiveerd advies over de hernieuwing van het mandaat van de korpschef

In zitting van 30-04-2013 heeft de politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding, gunstig advies uitgebracht betreffende de aanvraag tot verlenging van het mandaat van de korpschef.