dinsdag 21 mei 2013

Aankoop van “mobile office” systeem

De politieraad heeft zich in ziting van 30-04-2013 akkoord verklaard met het voorstel van de korpsleiding om over te gaan tot de aankoop en implementatie van een systeem voor “Mobile Office”.

Via dit systeem kunnen de politiemedewerkers alle noodzakelijke opzoekingen doen en dossiers administratief afhandelen vanuit hun politievoertuig.

Ze kunnen via het systeem alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor. 

Het voordeel is dat ze hierdoor dus niet meer naar kantoor moeten om dossiers verder te verwerken.