zaterdag 15 december 2012

Signaleer gebreken aan de toestand van de weg !

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kan ons hierbij helpen.

Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...) kan u melden via Meldpunt Wegen

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (Gewest, Steden en Gemeenten).

Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het Meldpunt Fietspaden