dinsdag 18 december 2012

Resultaten verkeersveilige nacht 2012


Tijdens de verkeersveilige nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 december 2012 werden de weggebruikers extra attent gemaakt op de start van de BOB-campagne. 

Tijdens deze nacht werden in gans West- en Oost-Vlaanderen intensieve controles uitgevoerd, met in het bijzonder aandacht voor rijden onder invloed van alcohol. 

tomcartoon politie-alcoholcontrole-bob 2
In totaal werden er in onze politiezone 61 ademtesten afgenomen. 

1 bestuurder bleek te rijden onder invloed, met een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs in opdracht van het parket tot gevolg. 

4 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en kregen elk een onmiddellijke inning ten belope van 150 euro.

Verder werden er 87 voertuigen geflitst en 1 bestuurder mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor de duur van 15 dagen. De andere bestuurders mogen een proces-verbaal in hun bus verwachten.

Met het oogpunt op de veiligheid van u en van iedereen op de weg, worden er nog verdere acties gepland. Een verwittigd chauffeur ….