woensdag 12 december 2012

Resultaten uitgevoerde repressieve controles fietsverlichting


Tot op heden werden er 237 controles op de fietsverlichting uitgevoerd.

231 fietsers waren in orde.

Van de 6 fietsers die niet in orde waren kregen er 3 een Onmiddellijke Inning (€ 50) en 3 een Proces-verbaal van waarschuwing.