vrijdag 28 december 2012

Persoverzicht 28-12-2012 arrondissement Oudenaarde


VERKEER : BOB-CAMPAGNES

Gedronken of niet, 45 procent rijdt toch.

De BOB-controles zijn volop bezig, de campagne hamert erop dat drinken en rijden niet samengaan. En toch zegt bijna de helft van de Belgen dat ze weleens achter het stuur kruipen met een glas te veel op.
De politiekorpsen in ons land mikken op 250.000 alcoholcontroles tijdens deze BOB-campagne, een pak meer nog dan de 200.000 van vorig jaar. En nog meer dan vorig jaar herhalen alle experten dezelfde mantra: drinken en rijden gaan niet samen. Go for zero , ook qua promille. Veel effect lijken de campagnes niet te hebben: maar liefst 45,6 procent van de Belgen geeft toe weleens achter het stuur te kruipen terwijl ze denken dat ze te veel hebben gedronken.
Omdat het niet ver is, of omdat ze er wel tegen kunnen: altijd zijn er wel excuses. ‘Het is verontrustend, zeker omdat het in de enquête gaat over hoe ze hun alcoholgebruik zelf inschatten', zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring, die de enquête uitvoerde bij duizend bestuurders. ‘Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ze ook echt boven de wettelijke limiet zitten, maar het wijst er wel op dat we nog altijd de grenzen opzoeken. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat zelfs het minste alcoholgebruik je reactievermogen al aantast.'
Hogere boetes.
Op 1 januari verhogen de boetes voor drinken en rijden: professionele chauffeurs worden al beboet vanaf 0,2 promille, alle anderen moeten 170 in plaats van 150 euro ophoesten als ze  eer dan 0,5 promille alcohol in hun bloed hebben.
Maar volgens Touring is dat niet de beste oplossing. ‘De enquête wijst duidelijk uit dat het
drinkgedrag van chauffeurs samenhangt met de pakkans: amper 3,5 procent is er al eens voor beboet. Pas als ze het gevoel hebben dat ze tegen de lamp kunnen lopen, zullen bestuurders minder geneigd zijn om risico's te nemen.'
En al geven de Belgen grif toe dat ze het zelf weleens doen, toch zijn ze streng over de combinatie tussen rijden en alcohol: 69 procent van de mensen vindt rijden onder invloed een zware inbreuk. ‘Het zijn wellicht vooral de bestuurders boven de 40 jaar die denken dat ze het nog wel kunnen, de jonge generatie gaat strikter om met alcohol', zegt Smagghe nog. De BOBcampagne duurt nog tot half januari en richt zich na Nieuwjaar vooral op bedrijfsrecepties. Bron: HET NIEUWSBLAD