donderdag 27 december 2012

Rekrutering Hoofdinspecteurs met specialisatie ICT


Op dit ogenblik is de directie van de federale gerechtelijke politie (DGJ) op zoek naar hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie ICT met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve.

In de directies van de federale gerechtelijke politie, gesitueerd op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen zijn gespecialiseerde secties belast met de ondersteuning van zowel de federale als de lokale politie bij de analyse van het inbeslaggenomen informatica-materiaal in het kader van gerechtelijke onderzoeken. 

Ze zijn tevens belast met het voeren van onderzoeken naar informaticacriminaliteit binnen hun gerechtelijk arrondissement.

Meer informatie m.b.t. de vacatures en selectiemodaliteiten vindt u op jobpol.be

Uiterste inschrijvingsdatum : 14-01-2013