dinsdag 6 juni 2017

Agenda politieraad

Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op maandag 12 juni 2016 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.


AGENDA

Openbare zitting

 1. Aktename van de ontslagname (op aanvraag) van 1 politieraadslid
 2. Aanstelling en eedaflegging van 2 nieuwe politieraadsleden
 3. Eedaflegging van 2 nieuwe personeelsleden
 4. Aktename van het proces-verbaal van de verificatie van de kas (Q4  2016)
 5. Begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2016
 6. Buitendienststelling en verkoop van 4 dienstvoertuigen
 7. Aankoop van 4 dienstvoertuigen
 8. Aankoop virtualisatie van de ISLP-servers
 9. Vaststellen van de procedure en de gunningsvoorwaarden voor het leveren van benzine en diesel voor de dienstjaren 2018 - 2019 – 2020
 10. Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel
 11. Aktename van de aanvraag van de mandaatverlenging van de korpschef

Geheime zitting


 1. Pensionering wegens medische redenen van 1 lid van het middenkader