dinsdag 1 januari 2013

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten


Vanaf 1 januari 2013 treden de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in werking. Deze regelgeving beoogt een evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en de bescherming van het gehoor.

Tegelijk wordt op het vlak van vergunningen een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. De nieuwe regelgeving maakt ook komaf met een aantal interpretatieproblemen die in het verleden vaak aanleiding gaven tot discussies en zelfs rechtszaken tegenover uitbaters (bv. begrip 'dansgelegenheid' en 'voor het publiek toegankelijke oppervlakte').

Meer informatie vindt u op de website van het dpartement Leefmilieu, Natuur en Energie