maandag 12 maart 2018

Lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem neemt deel aan de veiligheidsmonitor


De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging die nationaal door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen wordt georganiseerd.

Hierin worden burgers bevraagd over verschillende veiligheidsthema’s, het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeente/stad/politiezone.
Een aantal inwoners, gekozen via een toevallige steekproef, zullen in hun brievenbus een enquĂȘte ontvangen.
Aan de personen die werden geselecteerd wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit zal online via internet of via een vragenlijst op papier kunnen.
De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. 

De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.