dinsdag 20 maart 2018

Drug Preventie Project Politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem

Op 13 maart jongstleden ging er een DPP les door in Basisschool GO Graaf van Egmont Bevegem. DPP staat voor Drug Preventie Project. Dit project is dit jaar aan zijn 21ste jaargang toe. Reden genoeg om dit eventjes in de kijker te zetten.

Alle leerlingen van het zesde leerjaar van de scholen op het grondgebied van onze Politiezone krijgen gedurende hun laatste schooljaar in het lager onderwijs een 6-tal lessen rond drug preventie. Er is een les over gewoontes voorzien, daarna wordt het begrip verslaving behandeld, gevolgd door duiding over legale en illegale drugs, ook de thema’s sociale weerbaarheid en hoe omgaan met groepsdruk komen aan bod. Tijdens de 2 laatste lessen gaat het over gok- en gameverslaving, trends die nog steeds in opmars zijn en kunnen leiden tot een extreme vorm van gewenning. In totaal zullen dit schooljaar meer dan 630 leerlingen, verdeeld over 33 klassen deze lessenreeks hebben gekregen. Door zaken als drugs (weed, cocaïne, XTC, speed, GHB), alcohol, tabak- en gameverslaving enz. bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen, krijgen de jongeren de kans zich hiertegen te wapenen. 

 

De grote voortrekker van dit project binnen de Politiezone is inspecteur Dirk Danckaert. Als Politie dragen wij ons steentje bij door met 5 inspecteurs in alle klassen een voormiddag een uiteenzetting over legale en illegale drugs te geven. Drugpreventie maakt immers deel uit van onze aanpak van deze problematiek dewelke als één van onze prioriteiten is weerhouden in het Zonaal Veiligheidsplan.

Het project wordt dit jaar afgesloten op 31 mei, Wereld Anti-Tabak dag, dan krijgen alle leerlingen een blijvende herinnering in handen.