donderdag 22 december 2016

Nieuwe snelheidsnorm: 90 wordt 70 km/u

Afbeeldingsresultaat voor GEWESTWEG 90

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom van 90 km/u naar 70 km/u.

Uitzonderingen:
De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.