woensdag 28 december 2016

Nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen – 90 wordt 70

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen.
De snelheidsbeperking binnen bebouwde kommen (50 km/uur) wijzigt niet. De maximale snelheid op autosnelwegen en op wegen met minstens 2 x 2 rijstroken met een fysische scheiding van de rijrichtingen, blijft eveneens onveranderd.
Op de andere wegen wordt de maximale snelheid teruggebracht tot 70 km/uur, tenzij een verkeersbord C 43 een hogere snelheidsbeperking toelaat (tot maximaal 90 km/uur) of een lagere snelheidsbeperking oplegt.