dinsdag 20 december 2016

Extra toezicht tijdens eindejaarsperiode

Net als voorgaande jaren worden ook voor de komende eindejaarsperiode extra toezichtsploegen ingezet met als specifieke opdracht het uitvoeren van patrouilles gericht naar handelszaken in de politiezone. 

Ook de interventieploegen zullen bijzondere aandacht te hebben voor verdachte situaties in de omgeving van handelszaken. De handelaars worden gevraagd om elke verdachte handeling of persoon onmiddellijk te melden aan de 101.