vrijdag 18 mei 2018

verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont

Rotary Zottegem organiseerde in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) een extra editie van de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont en dit op datum van maandag 14 mei 2018.

Omwille van de enorme interesse van de scholen uit, werd deze extra editie voorzien voor het schooljaar (2017-2018) . Voor de negende maal werd deze activiteit georganiseerd. Wederom een succes. Liefst 7 scholen uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

In totaal namen er 119 leerlingen van het lager onderwijs, zesde leerjaar + één vijfde leerjaar, deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteurs, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.

De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, welke geparkeerd stond aan het Kasteel van Egmont te Zottegem. , Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn De Valck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze dienst. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.