maandag 27 november 2017

Alcoholcontrole

Op zaterdag 25 november 2017 tot zondag 26 november 2017 hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem tussen 19.00 en 03.00 uur een grootschalige alcoholcontrole. Dergelijke acties zijn in uitvoering van het zonaal veiligheidsplan voorzien in het verkeershandhavingsplan.

De politiezone werd tijdens de controle  bijgestaan door de politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 4 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 4 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 251 bestuurders gecontroleerd. Van 7 bestuurders werd het rijbewijs gedurende 3 uur ingehouden (resultaat ademanalyse: 0.22-0.35 mg/l UAL). Ze dienden eveneens onmiddellijk een boete van 179 € te betalen.  Vijf bestuurders legden een positieve ademtest af (resultaat ademanalyse: + 0.35 mg/l UAL), waarvan 2 onmiddellijk hun rijbewijs voor de duur van 15 dagen dienden in te leveren.

Verder werden processen-verbaal opgesteld inzake het rijden zonder geldige keuring, inbreuken op de technische eisen van motorvoertuigen en het bezit van cannabis.

De lokale politie zal tijdens BOB-campagne n.a.v. de eindejaarsfeesten nog extra acties organiseren.