maandag 25 september 2017

Agenda politieraad 05-10-2017


Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op donderdag 05 oktober 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.


AGENDA

Openbare zitting

  1. Eedaflegging van 2 nieuwe personeelsleden
  2. Aanpassing van het reglement van inwendige orde
  3. Aktename van de aanvraag van de mandaatverlenging van de korpschef
  4. Vacantverklaring van 1 plaats middenkader
  5. Vacantverklaring van 3 plaatsen basiskader
  6. Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel

Geheime zitting

  1. Toekenning van een rente - Arbeidsongeschiktheid
  2. Benoeming van 1 INP van Politie
  3. Vrijwillig ontslag van 1 lid van het basiskader