maandag 13 februari 2017

Resultaten BOB-wintercampagne: Voor het tweede jaar op rij een lichte daling van het aantal overtreders


De BOB-wintercampagne in onze politiezone  liep dit jaar van 25 november 2016 tot 31 januari 2017. Onze interventie- en verkeersploegen controleerden in die periode 701 bestuurders op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer.
In totaal waren er 23 overtreders of 3,28% van de gecontroleerden. Voor het tweede jaar op rij zien we een lichte daling, 0.8%, van het aantal overtreders. 

Aangezien onze score nog steeds hoger dan het provinciaal (2,24%) en het nationaal (2,26%) gemiddelde liggen zullen we in de toekomst blijven investeren in het uitvoeren van controles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer.