dinsdag 24 januari 2017

Zin om te schaatsen ? Opgelet !Uittreksel uit het politiereglement : 

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.

Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.