donderdag 19 januari 2017

Agenda Politieraad van 31-01-2017

   Politieraad 

31-01-2017Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.AGENDA

Openbare zitting

  1. Ontslagname van 2 politieraadsleden
  2. Eedaflegging van 2 politieraadsleden
  3. Berekening van de stemmen van het politiecollege
  4. Begroting 2017
  5. Aktename van het proces-verbaal van de verificatie van de kas (Q3 en Q4 2015 en  Q1, Q2 en Q3  2016)
  6. Delegatie van bevoegdheden inzake benoemingen van personeelsleden
  7. Vacantverklaring van 7 Inspecteurs van Politie
  8. Vacantverklaring 1 Hoofdinspecteur van Politie