woensdag 27 juli 2016

Vacantverklaring verkeersdeskundige

De politieraad heeft de vacantverklaring van 1 niveau B - Deskundige verkeerstechnisch advies goedgekeurd.   De vacante plaats zal gepubliceerd worden in de volgende interne mobiliteitscyclus.