dinsdag 27 februari 2018

Woonsurvey 2018 : Een onderzoek bij 3.500 inwoners over wonen in Vlaanderen

Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is laat de Vlaamse minister van Wonen een grootschalig woononderzoek uitvoeren, de Woonsurvey 2018. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, eventuele renovatiewerken, verhuisredenen en de woonomgeving.

Met de informatie die via dit onderzoek verzameld wordt, kan het woonbeleid van de Vlaamse overheid bijgestuurd worden of verder ontwikkeld worden. Doel is uiteraard om het wonen voor alle groepen binnen de samenleving zo aangenaam mogelijk te maken. Een betere woonomgeving dus, ook voor u. Voor uzelf is deelnemen aan dit onderzoek een mooie gelegenheid om uw stem over uw woning en woonomgeving te laten horen.

Tussen februari en september 2018 worden ongeveer 3.500 Vlamingen bevraagd.
De dataverzameling gebeurt door Kantar in samenwerking met het Steunpunt Wonen.

Als u voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd bent, zal een interviewer van Kantar met u contact opnemen voor een interview. De bevraging gebeurt bij u thuis en op een voor u geschikt tijdstip. De interviewer maakt gebruik van een vragenlijst, het volledige interview duurt ongeveer een half uur.

Het onderzoek wordt afgerond eind september 2018, de eerste resultaten zullen beschikbaar zijn in de zomer van 2019.