vrijdag 22 december 2017

Agenda Politieraad 08-01-2018


Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op maandag 08 januari 2018 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.

AGENDA

Openbare zitting 
  • Berekening van de stemmen van het politiecollege
  • Begroting dienstjaar 2018
  • Delegatie van bevoegdheden inzake benoemingen van personeelsleden - Hernieuwing
  • Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel
  • Aanpassing van het Politiereglement


Geheime zitting 
  • Aktename van het vrijwillig ontslag van 1 lid van het basiskader
  • Aktename NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen) van 1 lid van het middenkader
  • Eindevaluatie mandaathouder - Gemotiveerd advies