donderdag 4 mei 2017

Aanvulling aan het artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ dd 03-05-2017 met als titel ‘We gaan niet voor één fiets beelden opvragen'

In het bedoelde artikel wordt de indruk gewekt dat de lokale politie niet wou reageren op een klacht inzake een fietsdiefstal in de fietsenstalling van het station te Zottegem. 

Ik wens er op te wijzen dat de aangifte van de diefstal wel degelijk werd geacteerd en dat proces verbaal werd opgesteld. De camerabeelden werden tevens opgevraagd aan de NMBS en werden ondertussen nagezien. Vervolgens werd er getracht om het slachtoffer te contacteren om feedback te geven, doch betrokkene kon voorlopig niet worden bereikt.

Het leek mij belangrijk de juiste versie van de feiten te brengen. De betrokken journalist, opsteller van het artikel, werd eveneens geïnformeerd over de ware toedracht van deze feiten.

Met vriendelijke groeten

Jan De Sutter

Korpschef