woensdag 8 maart 2017

Meldpunt bedrog, fraude, oplichting en illegale handelspraktijken


De Federale Overheidsdienst Economie heeft recent een nieuw meldpunt opgericht waar consumenten en bedrijven online allerhande vormen van bedrog, fraude, oplichting maar ook illegale handelspraktijken kunnen melden.

Via invulschermen en ja/nee vragen kan je alle noodzakelijke info doorsturen, het meldpunt stuurt al die info door naar de bevoegde diensten. Wie de aanvraag doet krijgt op basis van de ingestuurde info persoonlijk advies terug. 

Opgelet! In het geval u benadeelde of slachtoffer bent geweest van dergelijke praktijken dan zal u nog steeds aangifte moeten te doen bij de politie zodat er een proces-verbaal kan worden opgesteld. 

Het meldpunt is te bereiken via de website :

Meldpunt.belgiĆ«.be of rechtstreeks via deze link. 

Contactgegevens voor eventuele briefwisseling :

FOD Economie
Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel : 0800 120 33