donderdag 2 juni 2016

Lokale politie geeft toelichting bij de criminaliteitscijfers 2015: we mogen op onze twee oren slapen!

Tijdens de gemeenteraad van april te Zottegem en vervolgens ook op de gemeenteraden van mei te Herzele en te Sint-Lievens-Houtem heeft korpschef Jan De Sutter een toelichting gegeven over de werking van het korps en de criminaliteitscijfers van 2015.

Omdat in deze context vooral tendensen belangrijk zijn, werd een overzicht gegeven van de cijfers van 2012 tot en met de cijfers van 2015. Uit deze cijfers blijkt een gestage daling voor de Politiezone van het aantal geweldsplegingen in de publieke ruimte, van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en van het vandalisme. Wat betreft het aantal inbraken/diefstallen wordt een stagnatie vastgesteld, behoudens voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem waar er een stijgende tendens is vastgesteld.

Omdat het (on)veiligheidsgevoel minstens, zo niet belangrijker is dan het aantal gepleegde feiten, heeft de lokale politie een recent enquête gehouden onder de bewoners van de Politiezone. Hieruit blijkt dat de goede cijfers van vorige bevragingen in 2008 en 2011 worden bevestigd: U voelt zich veilig in uw buurt!
Dit initiatief, dat door de gemeenteraadsleden ten zeerste werd geapprecieerd, past in een streven naar een grotere transparantie over de werking van de lokale politie. De afspraak is gemaakt om van deze toelichting een jaarlijkse traditie te maken.