dinsdag 31 mei 2016

Agenda politieraad 02-06-2016 (Politiegebouw - 20.00 uur)

Openbare zitting


1. Eedaflegging van 1 Inspecteur van Politie
2. Eedaflegging van 1 niveau D – Arbeider
3. Uitreiking van de eervolle onderscheidingen
4. Bekrachtiging van het politiecollegebesluit van 13-05-2016 houdende de machtiging aan de Minister van Binnenlandse Zaken aangaande de ruling voor het gebruik van smartphones/laptops/...
5. Vacantverklaring van 1 plaats Commissaris van Politie
6. Vacantverklaring van 1 plaats Inspecteur van Politie
7. Vacantverklaring van 1 plaats niveau B - Consulent / Deskundige verkeerstechnisch advies
8.Voorstelling en advies van de politieraad houdende het ontwerp van het GAS-reglement

Geheime zitting


9.  Benoeming van 1 Hoofdinspecteur van Politie
10. Aktename van de tijdelijke aanstelling in een hoger ambt (commissaris van Politie) van 1 Hoofdinspecteur van Politie
11. Aktename van de tijdelijke ongeschiktheid voor de dienst van 2 leden van het Operationeel kader - Basiskader
12. Aktename van de pensionering van 1 lid van het Operationeel kader