maandag 4 april 2016

Jachtexamen 2016 - Agentschap voor Natuur en Bos

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 23 april 2016, in Flanders Expo te Gent, om 9 uur, het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd.


Voor de inschrijving mag alleen gebruik worden gemaakt van het inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL (tel. 02/553.81.02), via e-mail op jacht.anb@vlaanderen.be of via de website www.natuurenbos.be


De datum tegen wanneer het volledig ingevulde inschrijvingsformulier voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen met een aangetekende brief moet toekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL, aanvankelijk via andere aankondigingswijzen bepaald op uiterlijk 4 maart 2016, wordt verlengd tot uiterlijk 8 april 2016.


Om te kunnen deelnemen moet het inschrijvingsgeld voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen uiterlijk op 8 april 2016 betaald zijn.


Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt van maandag 8 augustus 2016 tot en met vrijdag 19 augustus 2016 het praktisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd, op een plaats en een tijdstip die vooraf aan de kandidaten zullen worden meegedeeld.


Kandidaten waarvan het getuigschrift van slagen voor het theoretisch gedeelte geldig is voor deelname aan het praktisch gedeelte van het jachtexamen ontvangen automatisch een inschrijvingsformulier voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen. Kandidaten die op 20 mei 2016 geen inschrijvingsformulier ontvangen hebben, moeten zelf een inschrijvingsformulier aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL (tel. 02/553.81.02) of via e-mail op jacht.anb@vlaanderen.be


Het volledig ingevulde inschrijvingsformulier voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen moet uiterlijk 17 juni 2016 met een aangetekende brief toekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL.


Om te kunnen deelnemen, moet het inschrijvingsgeld voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen uiterlijk op 17 juni 2016 betaald zijn.